Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Předpisy obchodu

§ 1. Definice

 1. Podmínky - tyto podmínky, které určují pravidla uzavírání smluv na dálku prostřednictvím internetového obchodu, pravidla provádění těchto smluv, práva a povinnosti stran smlouvy na dálku a pravidla reklamačního řízení. V oblasti elektronických služeb jsou tyto podmínky odpovídajícím pravidlem ve smyslu čl. 8 zákona o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků.
 2. Zákazník - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, právnická osoba nebo organizační jednotka, která nemá právní subjektivitu a které je udělena právní subjektivita zákonem, která uzavírá s prodejcem smlouvu na dálku.
 3. Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s podnikatelem právní úkon nesouvisející přímo s její obchodní nebo profesní činností.
 4. Individuální podnikatel - fyzická osoba uzavírající smlouvu na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud ze smlouvy vyplývá, že nemá pro tuto osobu povahu profesní, zejména ze subjektu vyplývajícího z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Střední evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které je udělena právní subjektivita, provozující vlastním jménem obchodní nebo profesní činnost.
 6. Prodejce:
  Bizprojekt Sp. z o.o.,
  tel. ,
  zakaznickyservis@leddo.cz,
  DIČ 6852337006,
  IČO 382232326.
 7. Sídlo prodejce:
  Warzyce 538A,
  38-200 Jasło.
 8. Internetový obchod - internetová služba provozovaná prodejcem, dostupná na elektronických adresách: https://leddo.cz, prostřednictvím kterého si zákazník může získat informace o zboží a jeho dostupnosti, zakoupit zboží nebo zadat objednávku na poskytnutí služby.
 9. Smlouva na dálku - smlouva o prodeji zboží/smlouva o dodání digitálního obsahu nebo digitálního obsahu (pokud je použitelný), uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 10. Zboží - movitá věc, kterou si zákazník může zakoupit v internetovém obchodě.
 11. Digitální služba - služba umožňující spotřebiteli:
  1. vytvářet, zpracovávat, ukládat nebo získávat přístup k datům ve digitální podobě;
  2. společně používat data ve digitální podobě, která byla odeslána nebo vytvořena spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. další formy interakce s daty.
 12. Digitální obsah - data vytvořená a dodávaná ve digitální podobě.
 13. Ochrana osobních údajů a cookies internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla zpracování osobních údajů a používání cookies. Ochrana osobních údajů a cookies jsou přílohou č. 3 k podmínkám a jsou k dispozici na stránce https://leddo.cz/cs/privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trvalý nosič - znamená materiál nebo nástroj umožňující zákazníkovi nebo prodejci ukládat informace určené přímo jemu, tak, aby byl možný přístup k informacím v budoucnosti po dobu odpovídající účelům, kterým tyto informace slouží, a který umožňuje obnovení uložených informací v nezměněné podobě, zejména elektronickou poštou.
 15. Elektronický formulář objednávky - postup elektronické objednávky poskytovaný prodávajícím kupujícímu.
 16. Elektronický formulář vrácení - postup elektronického vrácení poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na adrese https://leddo.cz/cs/returns-open.html.
 17. Elektronický formulář reklamace - postup elektronického podávání reklamací poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na adrese https://leddo.cz/cs/rma-open.html.
 18. Odeslání objednávky - schválení objednávky kliknutím kupujícího na tlačítko "" považované za závazné prohlášení vůle uzavřít s prodávajícím smlouvu na dálku.
 19. Účet - soubor údajů uložených v internetovém obchodě a v informačním systému prodávajícího o určitém kupujícím a jeho objednávkách a uzavřených smlouvách na dálku, s využitím kterého může kupující zadávat objednávky a také v příslušný čas - zrušit nebo upravit a uzavírat smlouvy o prodeji na dálku.
 20. Názor na obsluhu objednávky nebo názor na jednotlivé položky - subjektivní projevy a hodnocení udělené ve formě hvězdiček od 1 do 5.
 21. Odběratelská objednávka - objednávka automaticky vytvořená v rámci odběru.
 22. Odběr - elektronická služba umožňující automatické vytváření odběratelských objednávek určitého zboží podle volby kupujícího s určitou opakovatelností, bez nutnosti podávat samostatné objednávky až do ukončení odběru.
 23. Pravidelné platby - platby poskytované v rámci platební služby IdoPay poskytované operátorem a prováděné automaticky v určených cyklech, používané k platbě odběratelských objednávek na základě souhlasu, který byl kupujícím udělen při zahájení odběru (trvalý příkaz držitele karty).
 24. Operátor - IdoPayments sp. z o.o. se sídlem na ul. Piastów 30, 71-064 Štětín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Štětíně, XIII. oddělení obchodního rejstříku, pod č. 0000859711, DIČ: 8522666251, REGON: 387039893, o základním kapitálu: 800 000,00 zlotých. Adresa pro doručování: ul. Piastów 30, 71-064 Štětín, označovaná také jako "IdoPayments" jako národní platební instituce ve smyslu čl. 2 odst. 16 zákona ze dne 19. srpna 2011 o platebních službách (Sbírka zákonů z roku 2020, č. 794 se změnami).
 25. Karta - platební karta vydaná v rámci systémů Visa nebo International nebo Mastercard International, povolená předpisy těchto systémů k provádění transakcí bez fyzické přítomnosti.

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah elektronických služeb:
  1. uzavírání smluv online - v rozsahu zboží prodávaného v internetovém obchodě,
  2. podmínky registrace a používání účtu v rámci internetového obchodu,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může přidat názor nebo komentář k své objednávce,
  4. posílání e-mailových zpráv, ve kterých prodávající potvrzuje přijetí objednávky, případně přijetí platby, přijetí objednávky k provedení.
 2. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu splnění technických požadavků systému, který zákazník používá:
  1. internetové prohlížeče v aktuální verzi např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. libovolný program pro prohlížení souborů ve formátu PDF.
 3. Umístěné na stránkách internetového obchodu obsahy, včetně popisů zboží a cen, představují pozvání k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 4. Prodávající zpřístupňuje tyto podmínky spolu s přílohami prostřednictvím odkazu uvedeného na domovské stránce před uzavřením smlouvy na dálku, během ní a po jejím ukončení. Kupující si je může stáhnout a vytisknout.
 5. Zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a dat v souvislosti s poskytovanými službami, internetový obchod přijímá technická a organizační opatření odpovídající úrovni bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření k zabránění neoprávněnému získávání a modifikaci osobních údajů přenášených po internetu.

§ 3. Objednávky

 1. Podání objednávky v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo vybrat možnost nákupu bez registrace, v tom případě se vytvoří vnitřní účet, na základě kterého může zákazník vytvořit účet. Vnitřní účet se udržuje do doby smazání dat z systému nebo uzamčení účtu.
 2. Nákup je proveden vyplněním elektronického formuláře objednávky, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného zboží se provádí přidáním do košíku. Elektronický formulář objednávky specifikuje zejména:
  1. objednané zboží,
  2. metodu platby,
  3. způsob dodání.
 3. Před odesláním objednávky dojde k tomu, že zákazník bude vyzván k přečtení a akceptaci těchto obchodních podmínek, včetně Ochrany osobních údajů a cookies internetového obchodu.
 4. Je-li to pro potvrzení objednávky nutné, bude na stránkách internetového obchodu uvedena také povinnost prokázat toto potvrzení objednávky (kliknutím na příslušné políčko).
 5. Odeslání objednávky prodávajícímu považuje kupující za závazné prohlášení vůle uzavřít s prodávajícím smlouvu na dálku, a to zejména vzhledem k obchodním podmínkám internetového obchodu.
 6. Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem potvrzení přijetí objednávky, které obsahuje veškeré informace uvedené v elektronickém formuláři objednávky. Toto potvrzení je automaticky generováno a neplatí jako přijetí objednávky.

§ 4. Registrační účet

 1. Internetový obchod nabízí možnost provést platbu formou předplatba, na dobírku (s platbou na účet po doručení). Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých se Sprzedawcą.
 2. Platby za zboží lze provést způsobem vybraným při skládání objednávky na Elektronickém formularzu zamówienia.
 3. Aktuálně dostupné způsoby platby formou předplatby v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://leddo.cz/cs/payments.html.

§ 5. Doprava

 1. Na Elektronickém formularzu zamówienia Klient vybírá způsob dopravy označením provedeného výběru.
 2. V případě, že nedojde k převzetí zboží Klientem, což má za následek vrácení zboží Prodávajícímu - Prodávající může odstoupit od smlouvy o prodeji po předchozím vyzvání Klienta v e-mailu uvedeném v nákupním procesu k provedení smlouvy. Odstoupení od smlouvy probíhá podáním Klientovi prohlášení v podobě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen bezodkladně vrátit Klientovi obdrženou platbu za zakoupené zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby dopravy v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://leddo.cz/cs/delivery.html.

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář vrácení

 • Konzument, který uzavřel Smlouvu o dálkové koupi, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od Smlouvy o dálkové koupi se považuje smlouva za neuzavřenou.
 • Právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení odstavců 6 a 7 těchto obchodních podmínek náleží také individuálnímu podnikateli. Pokud se v odstavcích 6 a 7 těchto obchodních podmínek mluví o spotřebiteli, rozumí se tím také individuální podnikatel.
 • Při odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení zboží.
 • Odstoupení Konzumenta musí jednoznačně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména Konzument může:
  1. využít elektronický formulář pro vrácení dostupný na webové stránce Internetového obchodu: https://leddo.cz/cs/returns-open.html.
  2. odstoupit od smlouvy použitím formuláře odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním ho na adresu sídla Prodejce.
  3. Prodávající okamžitě potvrdí na trvalém médiu přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy provedeného způsobem uvedeným v odstavci 1 a 2.
 • K zachování lhůty stačí odeslat oznámení před jejím uplynutím.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná:
  1. u smlouvy, jejímž předmětem je předání věci, kdy Prodávající vydává věc, a je povinen přenést její vlastnictví - od převzetí zboží Spotřebitelem nebo osobou třetí, kterou určil, jinou než dopravce, a v případě smlouvy, která:
   1. zahrnuje dodání několika věcí, které jsou dodávány samostatně, stranami nebo částmi - od převzetí poslední věci, strany nebo části;
   2. spočívá v pravidelném dodávání věcí po dobu určitou - od převzetí první z věcí;
  2. u ostatních smluv - od dne uzavření smlouvy.
 • Formulář pro oznámení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 k těmto Obchodním podmínkám) a informace o využívání práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 k těmto Obchodním podmínkám) jsou poskytovány ve formě elektronické.
 • Při odstoupení od smlouvy o dodávce digitálního obsahu nebo digitálních služeb může Prodávající zabránit Spotřebiteli nadále využívat digitální obsah nebo digitální službu, zejména tím, že Spotřebiteli odepře přístup k digitálnímu obsahu nebo digitální službě.
 • Při odstoupení od smlouvy o dodávce digitálního obsahu nebo digitálních služeb je Spotřebitel povinen přestat využívat tohoto digitálního obsahu nebo digitální služby a zdržet se jejich poskytování třetím osobám.
 • Právo odstoupit od smlouvy o dálkové koupi nevzniká v případě smluv uvedených v čl. 38 zákona ze dne 30.05.2014 (Sbírka z roku 2019, s. 134) o právech spotřebitele, m.j. Smlouvách:
  1. o poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající plnil službu plně se zřetelným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením poskytování služby, že po splnění služby Prodávající ztratí právo odstoupit od smlouvy a vzal to na vědomí.
  2. kterých cena nebo odměna závisí na fluktuacích na finančním trhu, nad kterými podnikatel nemá kontrolu, a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. kterých předmětem je věc neprefabrikovaná, vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individualizovaných potřeb;
  4. kterých předmětem je věc dodávaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů, pokud byl obal otevřen po dodání;
  5. kterých předmětem je dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů dodávaných v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit;
  6. o dodání digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném médiu, za který je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající zahájil plnění s jasným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením plnění, že po splnění plnění Prodávající ztratí právo odstoupit od smlouvy, a přijal to na vědomí;
  7. o dodávce věci náchylné k rychlé zkáze nebo s krátkou dobou použitelnosti a o smlouvě, jejímž předmětem jsou věci, které po dodání, kvůli své povaze, jsou neodlučitelně spojeny s jinými věcmi;
  8. o dodávce deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou předplatné smlouvy;
  9. uzavřených v rámci aukce veřejné;
  10. o poskytování služeb v oblasti ubytování, jiných než pro účely bydlení, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb spojených s volným časem, kulturními nebo sportovními událostmi, pokud bylo ve smlouvě stanoveno datum nebo období poskytování služby;
  11. jejímž předmětem je dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy o prodeji a jejichž dodání může nastat až po uplynutí 30 dní a jejichž hodnota závisí na fluktuacích na trhu, kterými podnikatel nemá kontrolu;
 • § 7. Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Prodávající vrátí Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání, do 14 dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy o prodeji věci, a to pomocí stejného způsobu platby, který Spotřebitel použil.
   1. Vrácení platby proběhne stejným způsobem platby, jakým jej použil Spotřebitel.
   2. Pokud Spotřebitel k uplatnění práva na odstoupení použije Elektronický formulář vrácení, prostředky budou vráceny způsobem, který si Spotřebitel vybere, a na účet, který uvede Spotřebitel.
   3. Pokud Prodávající nenabídne, že sám vyzvedne zboží od Spotřebitele, může se zdržet vrácení platby, které obdržel od Spotřebitele, až do obdržení zboží zpět nebo do předložení Spotřebitelem důkazu odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve.
  2. Prodávající může navrhnout Spotřebiteli, že si zboží osobně vyzvedne. Pokud však Prodávající tuto nabídku neučinil, Spotřebitel by měl zboží (nebo osoba pověřená Prodávajícím k vyzvednutí) vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil. K dodržení lhůty stačí zaslání zboží před uplynutím této lhůty. Zboží, které Spotřebitel vrátí, by měl posílat na adresu sídla Prodávajícího.
  3. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží vzniklé v důsledku zacházení s ním, které přesahuje rámec toho, co je nezbytné k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
  4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je digitální obsah nebo digitální služba dodávána výměnou za úplatu a nedostatek shody digitálního obsahu nebo digitální služby smlouvou je nepodstatný.
  5. Prodávající může požadovat vrácení materiálního média, na kterém dodal digitální obsah, do 14 dnů od obdržení oznámení Spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrací médium okamžitě a na náklady Prodávajícího.
  6. Prodávající má povinnost vrátit cenu pouze v části odpovídající digitálnímu obsahu nebo digitální službě neslučující se s smlouvou a digitálnímu obsahu nebo digitální službě, kterého byl Prodávající povinen poskytnout v důsledku odstoupení od smlouvy.

  § 8. Reklamace

  1. Reklamaci z vady zboží nebo nesouladu zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze podat:
   1. prostřednictvím Elektronického formuláře reklamace;
   2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu zakaznickyservis@leddo.cz.
  2. V reklamaci je třeba uvést vadu, kterou má zboží podle názoru Kupujícího, požadavky na Prodávajícího a pokud je to možné, doložit uvedenou vadu a předložit důkaz o koupi zboží v internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud v uvedeném termínu neodpoví, považuje se za to, že reklamaci uznal. Odpověď na reklamaci Prodávající sděluje Kupujícímu písemně nebo na Trvalém nosiči.
  3. Kroky, které musí Kupující podniknout k podání reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích Elektronického formuláře reklamace.
  4. V případě uznání reklamace Prodávajícím za odůvodněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na přepravu spojenou s reklamací zboží, nese Prodávající.
  5. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
   1. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku existující ve chvíli jeho dodání a projevený během dvou let od této chvíle, ledaže se doba použitelnosti zboží určená Prodávajícím prodloužila.
   2. Prodávající provádí opravu nebo výměnu zboží do 14 dnů ode dne uznání reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně nákladů na poštovné, přepravu, práci a materiály, nese Prodávající.
   3. Kupující poskytne Prodávajícímu zboží podléhající opravě nebo výměně. Prodávající převezme zboží na své náklady.
  6. Prodávající odpovídá za dodání Spotřebiteli nebo Právnické osobě individuálnímu digitálního obsahu nebo digitální služby podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele.
   1. Digitální obsah se považuje za dodaný v okamžiku, kdy byl Spotřebiteli nebo fyzickému nebo virtuálnímu zařízení, které Spotřebitel vybral samostatně k tomuto účelu, nebo kdy Spotřebitel nebo toto zařízení získali přístup k tomuto obsahu.
   2. Digitální služba se považuje za dodanou v okamžiku, kdy Spotřebitel nebo fyzické nebo virtuální zařízení, které Spotřebitel vybral samostatně k tomuto účelu, získali k ní přístup.
   3. Prodávající zajistí, že digitální obsah nebo digitální služba jsou v souladu s smlouvou do 21 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován Spotřebitelem o nesouladu se smlouvou, a bez zbytečných nepříjemností pro Spotřebitele, s přihlédnutím k jejich charakteru a k účelu, pro který jsou používány. Náklady na dopravu digitálního obsahu nebo digitální služby do souladu se smlouvou nese Prodávající.

  § 9. Recenze

  1. Názor na obsluhu objednávky nebo názor na zboží lze přidat během návštěvy internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u zboží nebo kliknutím na odkaz v e-mailu. Přidání názoru je dobrovolné a bezplatné. V rámci jedné objednávky - zákazník má možnost přidat názor pouze jednou.
  2. V rámci uvedeného názoru může zákazník udělit hodnocení ve formě hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní komentář omezený na 65535 slov.
  3. Hodnocení jsou ukládána a veřejně prezentována na internetové stránce obchodu a také na internetových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
  4. Prodávající ověřuje názory pomocí e-mailové adresy, která byla použita v procesu nákupu konkrétního zboží. Názor umístěný osobou, která používá e-mail použitý v nákupním procesu, je na stránce obchodu označen komentářem "názor potvrzený nákupem". Každý jiný názor je označen jako "názor nepotvrzený nákupem".
  5. Prodávající může zveřejňovat názory na konkrétní zboží z jiných svých internetových obchodů.
  6. Prodávající nemění názory v rozsahu obsahu nebo udělených hvězdiček.
  7. Kupující nese odpovědnost za výrok učiněný v rámci názoru. Prodávající je oprávněn odstranit názor v souladu s právními předpisy a těmito pravidly.
  8. Není přípustné zveřejňovat obsahy obsahující nepravdivé informace, zavádějící, vulgární, agresivní, urážející nebo jinak považované za neetické. Není též přípustné umisťovat obsahy nezákonné povahy, porušující práva třetích stran nebo představující nekalou soutěž.
  9. Zákazník se zavazuje nepřidávat obsahy obsahující odkazy na externí internetové služby s propagačním nebo reklamním charakterem nebo obsahující osobní údaje třetích stran.
  10. Na výslovní žádost zákazníka může být obsah názoru skrytý pro ostatní uživatele obchodu, ale udělené hodnocení ve formě hvězdiček je zahrnuto do celkového hodnocení obchodu a zboží.

  § 10. Duševní vlastnictví

  1. Zákazník prohlašuje, že mu nevznikají žádná práva, včetně autorských nebo příbuzných práv k hodnocením a komentářům, které zveřejnil, s výjimkou práva na používání internetového obchodu v souladu s pravidly. Zákazník není oprávněn k jakémukoliv uchovávání, rozmnožování, poskytování, zveřejňování nebo šíření obsahu, chyba, že takové oprávnění vyplývá z právních předpisů nebo pravidel.
  2. Zákazník není oprávněn k jakékoli ingerenci do obsahu, zejména není oprávněn k ingerenci do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků internetového obchodu.
  3. Zákazník, který umístí Hodnocení v internetovém obchodě, které představuje dílo ve smyslu zákona ze dne 4.2.1994 o autorském právu a právech k němu příbuzných, uděluje Prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou, časově neomezenou a teritoriálně neomezenou licenci k využívání těchto děl Prodávajícím, včetně práva na poskytování sublicencí, která zahrnuje veřejné zpřístupňování díla tak, aby k němu mohl každý mít přístup ve svém vybraném místě a čase (Internet). Licence je udělena ve vztahu ke všem oblastem exploatace známým v okamžiku jejího udělení, zejména ke následujícím oblastem exploatace:
   1. v oblasti uchovávání a rozmnožování díla libovolnou technikou - zejména technikou tisku, reprografie, záznamu magnetického, digitální technikou tj. pomocí jakýchkoliv technik na jakýchkoliv nosičích audiovizuálních nebo vizuálních, zejména na audiovizuálních discích, CD discích, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících online službách, a rozmnožování, uchovávání, využívání na internetu, v reklamě, rozmnožování záznamu v elektronické formě v paměti počítače a vnitřních a vnějších sítích,
   2. využití celku nebo části nebo libovolných prvků díla s možností provedení modifikace vyplývající z povahy daného internetového média - ve všech vydáních, zejména internetových, digitálních, v bulletinech a informacích, samostatně nebo ve spojení s jinými díly nebo částmi děl; využití celku nebo části pro účely propagace a reklamy, zejména ve formě audiovizuální reklamy, audio a médií,
   3. v oblasti oběhu originálu nebo exemplářů, na kterých bylo dílo zachyceno - uvedení do oběhu, půjčení, pronájem originálu nebo exemplářů,
   4. v oblasti šíření díla jiným způsobem než je uvedeno výše - veřejné provedení, výstava, promítání, reprodukce, vysílání a reemitování, stejně jako veřejné zpřístupňování díla tak, aby k němu mohl každý mít přístup ve svém vybraném místě a čase,
   5. využití děl pro účely propagace a marketingu;
  4. Smazání účtu ze strany Zákazníka nebo recenzí podle kapitoly 9 bodu 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

  § 11. Pravidla prodeje ve formě předplatného

  1. Elektronická služba ve formě Odběru může být poskytována Prodávajícím na Kupujícího.
  2. Využívání Odběru umožňuje pravidelné dodávky vybraného zboží v časových intervalech stanovených Kupujícím, bez nutnosti skládání dalších objednávek až do ukončení Odběru. Platba za Odběr je prováděna výhradně prostřednictvím mechanismu Cyklických plateb a pouze prostřednictvím jedné Karty.
  3. Odpojení Karty z Odběru způsobuje ukončení Odběru.
  4. Transakce v rámci Cyklických plateb budou realizovány pouze a výhradně po předchozí registraci držitele Karty ve službě Operátora (nebo subjektu, prostřednictvím kterého Operátor provádí Transakce). Registrace bude sloužit k ověření, že Klient zadávající Cyklickou platbu je oprávněným držitelem Karty, která bude zatížena. Před provedením registrace Karty na transakční stránce je Klient povinen udělit souhlas k pravidelnému odečítání poplatků spuštěním služby Cyklických plateb. Souhlas je uložen ve službě Operátora.
  5. Kupující vytváří Odběr označením této nákupní formy ve Elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Odběru je okamžitě odesíláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při provedení první objednávky na odběr.
  6. Klient spravuje Odběr prostřednictvím účtu dle dostupných možností.
  7. Odběr je prováděn na neurčito.
  8. Klient může kdykoliv ukončit Odběr. Ukončení Odběru Klientem znamená zároveň odvolání souhlasu s dalším zatížením v rámci Cyklických plateb. V tomto případě další objednávka na odběr nebude vytvořena. Pokud ukončení Odběru nastane po datu uvedeném v e-mailu podle bodu 11, aktuální objednávka na odběr bude realizována jako poslední.
   a). Ukončení Odběru probíhá výběrem Kupujícího možnosti „Ukončit odběr“ v nastavení daného Odběru, které jsou dostupné po přihlášení Klienta z jeho účtu.
   b). Kupující může také ukončit Odběr prostřednictvím e-mailového kontaktu s obsluhou obchodu zakaznickyservis@leddo.cz.
  9. Prodávající má právo ukončit Odběr, o čemž informuje Kupujícího e-mailem nebo telefonickým kontaktem s minimálním předstihem 7 dnů. V takovém případě nebudou finanční prostředky z Karty odečítány a nebude vytvářena další objednávka na odběr.
  10. Prodávající má právo měnit ceny zboží v průběhu trvání Odběru, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci, o níž je řeč v bodě 11.
  11. Prodávající zašle Kupujícímu e-mailovou zprávu o vytvoření objednávky na odběr s uvedením jejího předmětu, množství, ceny (včetně změny ceny, pokud došlo ke změně), termínu realizace a datu plánovaného odečítání finančních prostředků z Karty - nejpozději 3 dny před odečítáním finančních prostředků z Karty. Kromě toho Prodávající informuje Kupujícího o možnosti ukončení Odběru připojením odkazu vedoucího k nastavení umožňujícího ukončení daného Odběru z účtu Kupujícího a datu, do které bude účinné. V případě ukončení Odběru po datu uvedeném v e-mailu - ukončení bude mít účinek od dalších objednávek na odběr. To znamená, že Odběr bude ukončen, ale jako poslední bude realizována aktuální objednávka na odběr.
  12. Pokud pokus o odečítání z Karty selže, Klient bude e-mailem informován o nemožnosti provedení platby. Možné důvody neúspěšné platby mohou být: nedostatek prostředků na Kartě, vypršení platnosti Karty nebo technické problémy.
  13. Vypršení platnosti Karty spojené s Odběrem nebo nemožnost autorizace platebního příkazu z jiných důvodů znamená ukončení Odběru.
  14. Objednávka na odběr bude realizována pouze po úspěšném odečítání finančních prostředků z Karty.
  15. Ukončení Odběru má za následek okamžité zrušení kupní smlouvy o zboží.

  § 12. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Podmínky používání platí od dne 2024.02.28.
  2. V případě změny nebo zrušení kteréhokoli ustanovení tohoto Pravidla rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a zavazují Prodejce a Kupujícího.
  3. Prodejce si vyhrazuje právo změnit toto pravidlo. Veškeré smlouvy uzavřené před dnem nabytí účinnosti nového pravidla se provádějí na základě pravidla platného v den uzavření smlouvy.
  4. Právo upravující všechny spory související s Pravidly je polským právem. Tyto spory budou řešeny příslušným místním obecním soudem. Kupující jako spotřebitel může využít také mimosoudní prostředky řešení stížností a vymáhání nároků. Všechny informace o mimosoudních prostředcích řešení stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň upozorňujeme, že uvedené postupy jsou dobrovolné a obě strany musí souhlasit s jejich použitím.
  5. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 vás informujeme, že na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici internetová platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webovou stránkou s komplexním servisním bodem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

  § 13. Příloha 1 - Informace o uplatňování práva na odstoupení od smlouvy

  1. Právo na odstoupení od smlouvy na následujících základech náleží spotřebiteli a individuálnímu podnikateli.
   Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne po uplynutí 14 dnů:
   1. ve smlouvě o koupi od dne, kdy jste převzali věc nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a vybraná vás přebrala do vlastnictví věci;
   2. ve smlouvě zavazující k převodu vlastnictví mnoha věcí, které jsou dodávány odděleně, od dne, kdy jste převzali do vlastnictví poslední z věcí nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a vybraná vás přebrala do vlastnictví poslední z věcí;
   3. ve smlouvě zavazující k převodu vlastnictví věcí dodávaných ve splátkách nebo částech od dne, kdy jste převzali do vlastnictví poslední splátku nebo část nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a vybraná vás přebrala do vlastnictví poslední splátky nebo části;
   4. ve smlouvě o pravidelné dodávce věcí po dobu určitou od dne, kdy jste převzali do vlastnictví první z věcí nebo kdy třetí osoba jiná než přepravce a vybraná vás přebrala do vlastnictví první z věcí;
   5. ve smlouvě, jejímž předmětem je poskytování služeb nebo digitálních obsahů, které nejsou dodávány na hmotném médiu - od dne uzavření smlouvy.
  2. Aby bylo možné využít právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, tj.: Bizprojekt Sp. z o.o., Warzyce 538A, 38-200 Jasło, tel. , zakaznickyservis@leddo.cz o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (například písemně zasláním poštou, faxem nebo e-mailem).
  3. Můžete využít formuláře pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.
  4. Můžete také vyplnit Elektronický formulář vrácení dostupný na webové stránce internetového obchodu: https://leddo.cz/cs/returns-open.html. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, okamžitě vám pošleme potvrzení o obdržení informací o odstoupení od smlouvy na trvalém médiu.
  5. Chcete-li si podržet lhůtu k odstoupení od smlouvy, stačí, když nám odešlete informace o výkonu vašeho práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.
  6. V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme veškeré od vás obdržené platby, včetně nákladů na dodání věcí (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru dodání jiným způsobem než nejlevnější běžný způsob dodání nabízený námi), okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nás bylo informováno o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení platby provedeme stejnými prostředky platby, jaké jste použili při původní transakci, pokud s vámi výslovně nesouhlasíte s jiným řešením.
  7. V případě smluv zavazujících k převodu vlastnictví věcí, u kterých jsme nenabídli převzetí zboží při odstoupení od smlouvy - musíme se zdržet vrácení platby, dokud nedostaneme věc nebo dokud nám neposkytnete důkaz odeslání, podle toho, které nastane dříve.
  8. Předmětnou věc nám, prosím, zašlete na adresu: Bizprojekt Sp. z o.o., Warzyce 538A, 38-200 Jasło okamžitě, ale nejpozději do 14 dnů od dne, kdy nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Termín je zachován, pokud odešlete věc před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení věci.
  9. Vzhledem k váze a rozměrům zboží může být odeslání zboží po odstoupení od smlouvy spojeno s vyššími náklady než běžná poštovní zásilka. Pokud chcete využít služeb kurýrních firem, může být nutné zaslat balík na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.

  § 14. Příloha 2 - Vzor formuláře odstoupení od smlouvy

  IdoSell Trusted Reviews
  4.71 / 5.00 7 reviews
  IdoSell Trusted Reviews
  2024-07-16
  Vše v pořádku, rychlé doručení a naprostá spokojenost se zbožím
  2024-07-12
  Vše na jedničku
  pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel